ஆசை படு!!!

பூமியில் விழுந்த விதைகள் எல்லாம் முளைப்பதில்லை
எழுதியது எல்லாம் வெளியிடப் படுவதில்லை
விழுந்த மழை துளிகள் எல்லாம் கடலைச் சேர்வதில்லை
புறப்படும் கால்கள் எல்லாம் இலக்கை அடைவதில்லை
ஏன் உருவான கருவெல்லாம் எல்லாம் பிறப்பதில்லை

இருந்தும்…
இன்னும் விதை விதைக்கப்  படுகிறது
தளராமல் பேனா எழுத்தை பதிவு செய்கிறது
தவறாமல் வானம் மழை பொழிகிறது
நம்பிக்கையோடு கால்கள் நடை போடுகிறது
உலகத்தை பார்பேன் என்ற
தீர்மானத்துடன் ஒவ்வொரு கருவும் வளர்கிறது

அப்படி இருக்க
ஆசைப்பட்டவை எல்லாம் மட்டும் நடப்பது எப்படி சாத்தியம் !!!
எனவே
உன் மனக் குழந்தைக்கு மீண்டும் ஆசை பட
கற்று கொடு
என் அன்பு தோழியே!!!

Photo Courtesy: The Internet

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s