Experience

இதுவும் கடந்து போகும்!!!

பள்ளி படிப்பை சுமையாய் கண்டேன்..
கடின உழைப்பால் வெற்றி கொண்டேன்!

குடும்பத்தை பிரிந்து
அழுதேன்
கல்லூரி விடுதியில்..
காலம்
பிரிவை
பக்குவப்படுத்தியது!

பல முறை தோற்றேன்
வேலைக்கான
தேர்வில்…
விடா முயற்சியால்
வேலை கிடைத்தது!

காதல் கொண்டு தவித்து
காதலித்தவன் நிராகரித்து
வாழ்க்கையை தேடி அழைத்தேன்…
என் எண்ணத்தை மாற்றினேன்
துயரம் எண்ணத்தில் மட்டுமே
என உணர்ந்து..
மீண்டு எழுந்தேன்
வாழ்க்கை என் கையில் என!

சுதந்திரம்
திருமணத்தால்
பறி போகும் என்ற பயம்..
பயத்தை போக்கியது
திருமணமே!

ஒவ்வொரு நிலையையும்
கடந்தது..
இப்போதும்
ஆச்சரியமே!

இந்த
பாதையும்
பயணமும்
நடத்திய
பாடம்
இதுவும் கடந்து போகும்!!!

Photo Courtesy: Internet

 

 

 

Advertisements

அன்பு மிகுந்தாலும்!

வரமா சாபமா 
தெரியலடி 
நீ என் 
வாழ்க்கையில
வந்தது.
 
என்ன நல்ல 
பாத்துக்குறேன்னு 
என் வேலையெல்லாம் 
நீ செய்ய, 
ஒன்னும் தெரியாதவ
ஆனேனடி.
 
எல்லா வேலையும் 
நீ செஞ்சும் 
உன்ன பாராட்ட 
முடியல..
சொல்லி காமிச்சடி.
 
என் வேலைய
நா செஞ்சாலும் 
உனக்கு புடிச்சமாதிரி
செய்ய சொல்லி 
கெடுத்தாயடி.
 
அக்கறைங்கிற
பேருல
என் சுதந்திரத்தை 
பறிச்சாயடி.
 
நீ செய்யறது 
தப்புனாலும் 
கோச்சிக்குவ.
உன்ன ஒன்னு 
சொல்லலனாலும் 
கோச்சிக்குவ.
 
நீ 
நல்லவளா
கட்டவளா 
தெரியலடி…
என்ன பாத்துக்குறேனு
உன்ன வருத்திக்காதடி!

Trip to Rajasthan…

2016 Year End! We are all set for our trip to Rajasthan

Day 1: The trip started from Bangalore when we were all excited for the travel. We reached the airport early in the morning to avoid last minute hurry as this was a trip after all to relax. But the flight got delayed due to bad weather, however, we reached Jodhpur by noon the same day. Jodhpur in my view was a clean and calm city. The roads were quite broad and well laid. After checking in into the hotel and refreshing, we headed to Jodhpur fort. The fort was really big, but was crowded which made sight seeing less enjoyable. The collection of weapons is definitely a great cultural heritage in our country. Close by the Jodhpur fort was Jaswant Thada, a clean and beautiful place. I had my time in peace and tried a bit of photography as well. The final place of visit in Jodhpur was Mandore garden, which I felt could have been maintained better to attract tourist. The garden had some architecturally well-built buildings and all-by-itself-grown bougainvilleas.

Day 2: We started from Jodhpur to Jaisalmer. It was a long journey. Jaisalmer is one of the under-developed cities whose major source of living is tourism. We had a lunch and visited Gaddi Sagar lake. It was a pleasant lake for boating and it was a totally refreshing experience. It is a good place to shop, the lake had a few shops which had a good collection of dresses and Rajasthani stuff at reasonable prices. That evening we spent at sunset point. It was a breathtaking view of the sunset with a lot of photography explored.

Day 3: The most expected day of the trip. The day started in the War Museum, Jaisalmer. It is a tribute to all brave soldiers who lost their lives to save our country. Excellently maintained. After which we headed to Sam, on the way we visited Kuldara village, an abandoned village which looks haunted. We reached Sam. We visited Desert National Park, which in my view was a useless place visited during our whole trip. We did not even spot one desert animal. Next was the most exciting and thrilling jeep safari in the Sam Sand Dunes. Finally, we checked in into Desert Camp the most awaited part of the trip. It was a well spent evening with the sand dunes, sunset and Rajasthani folk dance.

Day 4: We started to Bikaner, which was again a long and tiring travel. We visited the Bikaner fort around noon. The fort was very well maintained. It had wonderful interior architecture and a large collection of weapons displayed at the museum. We checked in at the hotel and we need some rest so did not plan anything for the evening.

Day 5: We started to Jaipur, our final destination in the trip. We directly visited Amer fort where we did some shopping as well. We went via Hawa mahal, but did not stop there. The day was done.

Day 6: The day started off with our visit to City Palace and Jantar Mantar. Jantar Mantar had awesome scientific astronomical instruments which were built in the 18th and 19th century. Next was our visit to Jaigarh fort from where we had a good aerial view of Amer fort. Close by was Nahargarh fort which had a wax museum of celebrities. The wax models were really good and looking real. ALL DONE for the trip! We had lunch and headed to Jaipur airport for our return to Bangalore.

December is the right time to visit Rajasthan. Hope this helps to plan your trip!!!

 

Photo Courtesy: The Internet